บริการของเรา

บริการรับกำจัดปลวก การป้องกันปลวกที่กำลังจะเข้าบ้าน มีให้บริการ 3 รูปแบบ

1. กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อล่อแบบตายยกรัง

มาตรฐานการให้บริการระบบติดตั้งเหยื่อ
ระบบเหยื่อกำจัด ถือเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นที่ได้รับการยอมรับ
ขั้นตอนการบริการ มีดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก
 2. ติดเหยื่อกำจัดทับเส้นทางเดินของปลวก เพื่อเปลี่ยนจุดสนใจในการหาอาหาร
 3. ช่วงที่มีปลวกจะเข้าบริการทุกๆ 1 เดือน ใช้ระยะเวลากำจัดปลวกให้ตายยกรังไม่เกิน 2-3 เดือนปลวกตายหมด
 4. หลังจากนั้นจะเข้าให้บริการทุกๆ 3 เดือน ฉีดพ่นน้ำยาภายในตัวบ้านและบริเวณรอบๆ ตัวบ้าน เพื่อช่วยป้องกันพวกปลวก มด แมลงสาบ ตะเข็บ ตะขาบ เห็บ หมัด เรือด
 5. การรับประกัน ระหว่างสัญญาภายในระยะเวลา 1 ปี หากมีปลวกรังใหม่เข้ามา ทางเรายินดีเข้าให้บริการด้วยระบบเหยื่อล่อทุกเดือนจนกว่าปลวกรังใหม่จะตายยกรัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 6. สัญญารายปีเข้าบริการไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปีค่ะ

2. ป้องกันด้วยระบบอัดน้ำยา และฉีดพ่น

มาตรฐานการให้บริการอัดน้ำยาเข้าท่อ
ขั้นตอนการบริการ มีดังนี้

 1. สำหรับการเข้าติดตั้งครั้งแรก เจ้าหน้าที่จะอัดน้ำยาเข้าท่อใต้บริเวณบ้านด้วยเครื่องอัดแรงดันสูงครั้งใหญ่ให้ 1 ครั้ง และฉีดพ่นภายในตัวบ้าน รวมทั้งสเปย์บริเวณรอบๆ ตัวบ้าน
 2. หลังจากนั้นเราจะนัดเข้าให้บริการทุกๆ 3 เดือน ทำการฉีดพ่นด้วยถังน้ำยาภายในตัวบ้านและบริเวณรอบๆ ตัวบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันพวกปลวก มด แมลงสาบ ตะเข็บ ตะขาบ เห็บ หมัด และเรือด
 3. สัญญารายปีจะเข้าให้บริการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีค่ะ

3. ระบบวางท่อป้องกันปลวกและแมลงก่อนการก่อสร้าง

 • บริการระบบวางท่อพีอี ขนาด 20 มม. แถบสีน้ำเงิน แบบหนาเกรด A
 • บริการเทสน้ำออกจากหัวสปิงเกอร์
 • บริการอัดสเปย์น้ำยาด้วยเครื่องอัดแรงดันสูงบริเวณภายในและรอบๆตัวอาคาร
 • หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 6 เดือน บริการเก็บหัวท่ออัดน้ำยา พร้อมฉีดพ่นด้วยถังน้ำยาให้อีก 1 ครั้งนะคะ