เกี่ยวกับเรา

  ทางกิจการร้านค้าได้จดจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ ในนาม เจ เอ็ม ดับบลิว เซอร์วิส ครั้งแรก วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี และได้จัดให้บริการทั้งในตัวจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และสมุทราสงคราม แต่พื้นที่ให้บริการหลักๆ จะเปิดรับให้บริการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

  จนกระทั่งดำเนินธุรกิจมาได้ระยะหนึ่ง จึงได้ขยับขยายกิจการมาจดจัดตั้งทะเบียนการค้าที่เทศบาลบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี เพิ่มอีก 1 แห่ง ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 และยังคงรับให้บริการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงจนกระทั่งปัจจุบันนี้เรื่อยมา